Zaanstreek / Waterland

╼╾

De regio Zaanstreek Waterland is een van de vijf deelregio's binnen Hollands Noorderkwartier. De deelregio's vormen de basis van de samenwerking. Waar zinvol worden onderdelen gezamenlijk aangepakt, zoals communicatie (de nieuwsbrief samen slimmer) en het monitoren van de voortgang van de samenwerking.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Hans van der Eem

In 2017 hebben de gemeenten binnen de deelregio een gezamenlijk rioleringsplan opgesteld, waarin veel aandacht is voor de gevolgen van extreme neerslag. In 2017 zijn ook de voorbereidingen getroffen voor het Plusteam Riolering. Dit team is vanaf januari 2018 actief en voert taken uit voor alle gemeenten rond thema's als databeheer, meten en monitoren en bewust beheer (asset management).

In totaal is 2,5 fte beschikbaar gemaakt voor deze samenwerking, deels door mensen (deels) vrij te maken voor deze taak, deels door mensen via detachering te werven. De intentie is deze constructie op termijn een permanent karakter te geven.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.