Waterkring West

╼╾

Het samenwerkingsverband Waterkring West bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht & waterbedrijven Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. 

De ambitie van het samenwerkingsverband is kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en minder (meer) kosten: een doelmatiger aanpak in het (afval)waterbeheer.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Albert Scheerhoorn

programmamanager
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Jochiem Hendriksen

programmasecretaris

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.