Waterkring West

╼╾

Het samenwerkingsverband Waterkring West bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht & waterbedrijven Waterschap Brabantse Delta, Brabant Water en Evides. 

De ambitie van het samenwerkingsverband is kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en minder (meer) kosten: een doelmatiger aanpak in het (afval)waterbeheer.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Albert Scheerhoorn

programmamanager
Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Jochiem Hendriksen

programmasecretaris

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.