Voorne Putten

╼╾

Het samenwerkingsverband regio Voorne-Putten is een samenwerking tussen gemeente Voorne-Putten en waterschap Hollandse Delta.

De ambitie van het samenwerkingsverband is het verlagen van de kosten en verminderen van de kwetsbaarheid en waar mogelijk verminderen kosten door gezamenlijke uitvoering en slimmer investeren.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Henk Valk

De ambitie van het samenwerkingsverband is het verlagen van de kosten en verminderen van de kwetsbaarheid en waar mogelijk verminderen kosten door gezamenlijke uitvoering en slimmer investeren.

  • Verminderen kwetsbaarheid:gegevens, capaciteit en kennis delen (het met en voor elkaar doen)
  • Verbeteren van de kwaliteit: onderzoek en optimaliseren van huidig functioner en verbeteren van de kwaliteit van de afvalwaterketen.

De samenwerking verkeert in het stadium van een intentieovereenkomst. De bedoeling is om eind 2015 een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

www.afvalwaterketen.com

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.