Venlo-Venray

╼╾

Het samenwerkingsverband Regio Venlo-Venray bestaat uit de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Venlo, Venray, Weert, waterschap Peel en Maasvallei en waterschapsbedrijf Limburg.

De ambitie van het samenwerkingsverband Waterpanels Limburg is werken vanuit de visie dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is en wat dit betekent voor onze gezamenlijke taken.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Twan Huyskens

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.