Twents Waternet

╼╾

Het samenwerkingsverband Twents Waternet bestaat uit de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden en waterschap Vechtstromen (voorheen Regge en Dinkel).

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Rik Meijer

Senior Beleidsadviseur Gemeente Enschede

De ambitie van het samenwerkingsverband is nog beter en efficiënter diensten leveren aan inwoners en bedrijven in Twente. Intensiever samenwerken, sneller innoveren en door te leren van anderen helpt ons geld te besparen en de dienstverlening verder te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd, dat samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen sneller en doelgerichter bijdraagt aan het optimaliseren van afvalwaterketen in Twente. Op grond van ervaringen weten we dat betere afstemming van processen resultaat oplevert. Bundeling van activiteiten, doelmatiger investeren en betere en goedkopere methoden toepassen. Innovatie helpt daarbij. We hebben de ambitie om onze strategie snel te implementeren, zodat binnen enkele jaren meetbare resultaten zijn geboekt.

De organisatie bestaat uit een bestuurlijk en een ambtelijk platform, waarin alle gemeenten en waterschap zijn vertegenwoordigd. Vanuit het bestuurlijk platform is een kernteam samengesteld. De ambtelijke adviesgroep fungeert als kernteam voor het ambtelijk platform.

Twents waternet heeft geen juridische status. Besluiten over de inzet van financiële middelen gebeurt door de besturen van de deelnemende gemeenten en waterschap.

Werkplaatsen
Het echte werk gebeurt in de werkplaatsen. Hier vindt het “doen” en “innoveren” plaats en worden de resultaten geboekt. De taak van een werkplaats is om een onderwerp van gemeenschappelijke aard – waar alle leden van het Twents Waternet profijt van zouden kunnen hebben – op te pakken en uit te werken. Dit kan omvatten:

 • Uitwerken van een idee;
 • Onderzoek en/of haalbaarheidsstudie;
 • Uitvoering en implementatie;
 • Nazorg en evaluatie.

Na een positief haalbaarheidsonderzoek wordt de uitvoering van een project voorbereid. Deze voorbereiding gebeurt door de organisaties die daadwerkelijk aan het project willen deelnemen. Dit gebeurt buiten het Twents Waternet, maar wel op basis van de financiële verdeelsleutel uit het document Waterwinst.

De pijler voor het goed functioneren van een werkplaats is het werkplan. Het werkplan moet gebaseerd zijn op:

 • Doen en innoveren;
 • Het belang van alle leden van het Twents Waternet;
 • Bijdragen aan de doelen (kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid);
 • Samenwerking van de 4 O’s: overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen.

De volgende werkplaatsen zijn opgezet:

 • Werkplaats Energiekosten gemalen
 • Werkplaats Rioolvervanging
 • Werkplaats Communicatie afkoppelprojecten
 • Werkplaats Grondwatermeetnet
 • Kennisuitwiseling 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.