Samenwerkingsverband Afvalwater Flevoland (SAF)

╼╾

Deelnemende partijen in de Afvalwaterketen Flevoland zijn de gemeente Almere, gemeente Lelystad, gemeente Dronten, gemeente Zeewolde, gemeente Noordoostpolder, gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland en Vitens.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Berto Smit

Ambtelijk opdrachtgever SAF 

Afvalwaterketen Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de Flevolandse overheden, gemeenten, waterschap en drinkwatermaatschappij. Door samenwerking op het gebied van de afvalwaterketen wordt gestreefd naar kostenbesparingen, verbeteren van de klantvriendelijkheid, verbetering van de waterkwaliteit en verhogen van de duurzaamheid door het waterverbruik te verbeteren. De deelnemende partijen hebben hiervoor een bestuursovereenkomst getekend.

Meer informatie: www.afvalwaterketenflevoland.nl

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.