Rotterdam

╼╾

Het samenwerkingsverband regio Rotterdam bestaat uit de gemeente Rotterdam, de gemeente Capelle aan den IJssel, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap van Delfland en Waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Bas de Wildt

Adviseur water Gemeente Rotterdam

"Een toekomstbestendige keten maak je samen"

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Bert Wijbenga

Gemeente Rotterdam

De ambitie van het samenwerkingsverband is kostenbesparing (vergroten doelmatigheid afvalwaterketen), verhoging van de toekomstbestendigheid, verminderen van de kwetsbaarheid van het afvalwatersysteem en het verbeteren van de dienstverlening en het milieu. Met betrekking tot de kostenbesparing wordt een eenmalige kostenbesparing van ten minste € 4 miljoen voor 2020 beoogd en structurele (jaarlijkse) kostenbesparing van ten minste € 1,3 miljoen vanaf 2020.

De organisatie sluit aan op de bestaande projectorganisatie van het Waterplan2 Rottedam. Dit waterplan wordt door de verantwoorde bestuurders van de samenwerkingspartners aangestuurd vanuit het Bestuurlijk Overleg Water & Klimaat.

Meer informatie
www.rotterdam.nl/samenwerkinginderotterdamseafvalwaterketen

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.