Leidse regio
Rijnland

╼╾

Het samenwerkingsverband Leidse regio bestaat uit Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Rijnland (Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer)

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Jaap Coorens

De ambitie van het samenwerkingsverband van de bollenstreek richt zich op de volgende onderwerpen om uit te werken:

  • Meten
  • Reinigen en inspecteren rioolleidingen
  • Onderhoud rioolgemalen, iba’s, drukriolering, telemetriesysteem, drainage
  • Kenniscentrum t.b.v. investeringsbeslissingen riolering
  • Verbeteren informatievoorziening voor burgers
  • Plancyclus Afvalwaterketen

Samenwerken versterkt de afvalwaterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een afvalwaterketen en afvalwaterketenbeheer:

  • Van hoge constante kwaliteit;
  • Met een lage kwetsbaarheid;
  • Functionerend tegen zo laag mogelijke totaalmaatschappelijke kosten.

Samenwerking in de afvalwaterketen draait om een groot aantal onderwerpen. Van operationele taken tot beleid: we kunnen in principe alles gezamenlijk oppakken en uitvoeren. Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.