Noord-Kennemerland noord
Rijnland

╼╾

Meer informatie volgt.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Jan Thijs Dijkstra

Projectmanager stadsontwikkeling Gemeente Heerhugowaard

"Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder"

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Johan Sulman

Strategisch Beheerder Gemeente Haarlem

"Verbonden door water, werken aan later"

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.