Bollenstreek
Rijnland

╼╾

Het samenwerkingsverband Bollenstreek is een onderdeel van regio rijnland en bestaat uit Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, Wassenaar en Rijnland.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Loek Verkleij

De ambitie van het samenwerkingsverband van de bollenstreek richt zich op de volgende onderwerpen om uit te werken:

  • Meten
  • Reinigen en inspecteren rioolleidingen
  • Onderhoud rioolgemalen, iba’s, drukriolering, telemetriesysteem, drainage
  • Kenniscentrum t.b.v. investeringsbeslissingen riolering
  • Verbeteren informatievoorziening voor burgers
  • Plancyclus Afvalwaterketen

Samenwerken versterkt de afvalwaterketen. Met dit uitgangspunt werken gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland samen toe naar een afvalwaterketen en afvalwaterketenbeheer:

  • Van hoge constante kwaliteit;
  • Met een lage kwetsbaarheid;
  • Functionerend tegen zo laag mogelijke totaalmaatschappelijke kosten.

Samenwerking in de afvalwaterketen draait om een groot aantal onderwerpen. Van operationele taken tot beleid: we kunnen in principe alles gezamenlijk oppakken en uitvoeren. Met het structureel opzetten van samenwerking geven Rijnland en gemeenten invulling aan het Bestuursakkoord Water.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.