Rijnland

╼╾

Op maandag 4 juli 2016 hebben gemeenten en het hoogheemraadschap van Rijnland opnieuw een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking in de waterketen, deze keer met drinkwaterbedrijven, zodat de keten nu volledig is. De ondertekening vond plaats in Gemaal De Cruquius.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Mike Dijkstra

Programmamanager / Trekker samenwerking regio Rijnland

"Verbonden door water, werken aan later"

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Erik Schuilenburg

Met de ondertekening bevestigen de partijen hun samenwerking in de waterketen: van afval- tot drinkwater. Doel is het bereiken van de zogeheten 3k’s: kostenreductie door gezamenlijk investeren, verlaging van de kwetsbaarheid van de watersector door kennisuitwisseling en het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De samenwerking is in navolging van het landelijke Bestuursakkoord Water in 2011.

Het hoogheemraadschap van Rijnland, de inliggende gemeenten en drinkwaterbedrijven hebben zich verenigd in vier sub-regio’s:

Leidse Regio
Bollenstreek
Kennemerland
Groene Hart

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.