Parkstad

╼╾

Het samenwerkingsverband Parkstad bestaat uit de gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Onderbanken, Voerendaal, Kerkrade, Nuth, waterschap Roer en Overmaas en Waterschapsbedrijf Limburg

De ambitie van het samenwerkingsverband is om gemeentelijk rioleringsbeleid en operationele beheertaken gezamenlijk op te pakken.

De samenwerking verloopt op basis van een bestuurlijke overeenstemming mbt een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten regio Parkstad.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Marcel Janssen

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.