Oost Veluwe

╼╾

Het samenwerkingsverband Oost Veluwe bestaat uit waterschap Vallei en Veluwe samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde en Voorst.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om in de afvalwaterketen winst te behalen uit samenwerking door samen gegevens uit te wisselen, investeringskosten te verlagen en het riool meer optimaal te benutten.

Ambtelijke trekker(s)

Marieke Leentvaar

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.