Meierij

╼╾

Het samenwerkingsverband Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM) bestaat uit de gemeenten: 

Best, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Meierijstad, Oirschot, Oisterwijk,  Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode, Vught, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel.

Het drinkwaterbedrijf Brabant Water neemt ad hoc deel aan projecten.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Arnold Wielinga

De ambitie van het samenwerkingsverband DWDM is het bereiken van een voldoende goede fysisch/chemische, ecologische en fysieke kwaliteit van het oppervlaktewater. Niet teveel en niet te weinig, veilig voor de volksgezondheid en die positief bijdraagt aan de leefomgeving. Dit kan worden bereikt via doelmatig en duurzaam beheer binnen de afvalwaterketen. De besparingsambitie is vooralsnog gelegd op ca. 7 miljoen euro per 2020.

De samenwerking verloopt in de vorm van een netwerkorganisatie op basis van een bestuurlijke overeenkomst.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.