Limburgse Peelen

╼╾

Het samenwerkingsverband Limburgse Peelen bestaat uit de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond en Weert, waterschap Peel en Maasvallei, waterschap Roer en Overmaas, waterschapsbedrijf Limburg en waterleidingmaatschappij Limburg.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Twan Huyskens

De primaire doelen van de waterketenzorg zijn:

Het beschermen van de volksgezondheid;  
Het bijdragen aan voldoende en schoon water (van "helder" naar "schoon" water);  
Het zorgen voor droge voeten;  
Het bijdragen aan een goed en duurzaam leefmilieu.

De samenwerking in de vorm van een convenant verloopt op basis van een samenwerkingsconvenant dat op 14 september 2011 is ondertekend.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.