Hoeksche Waard

╼╾

Het samenwerkingsverband regio Hoeksche Waard bestaat uit de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Bijerland, Strijen, waterschap Hollandse Delta, TU Delft en Deltares.

Ambtelijke trekker(s)

Portretfoto

Martin Tak

Medewerker Planontwikkeling Civiel en Cultuurtechniek

"Het glas is altijd halfvol"

In 2013 zijn de volgende punten opgepakt:

Voortzetting ISA
ISA zoals in projectvorm uitgewerkt, komt nu in een beheerfase. De volgende optimalisaties zijn gepland:
-  gebiedsgericht meetplan
-  databeheer
-  datavalidatie
-  analyses

Renovatietechnieken/assetmanagement
Op het gebied van asset management wordt in de Hoeksche Waard onderzocht of beheer anders (gezamenlijk) kan worden uitgevoerd. Uit het oogpunt van kwetsbaarheid en kwaliteit levert samen doen uiteindelijk tevens een kostenbesparing op. Daarnaast wordt het eerste gezamenlijke bestek opgesteld op het gebied van renovatietechnieken (Oud Beijerland en Binnenmaas). In de Gemeente Binnenmaas is onderzocht of de riolen van 55 jaar en ouder, daadwerkelijk over 5 jaar aan vervanging toe zijn, of dat ze mogelijk nog langer mee kunnen. Tevens is een onderzoek opgestart naar risico-gestuurd-rioolbeheer.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.