Hart van Brabant

╼╾

Het samenwerkingsverband Hart van Brabant bestaat uit de volgende organisaties: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg, Waalwijk, waterschap Brabantse Delta en waterschap De Dommel.

De ambitie van het samenwerkingsverband is om uiteindelijk SWWB (samenwerken aan water in midden en west Brabant) breed per jaar ca. 20-25 miljoen euro minder kostenstijging te hebben bij een minimaal gelijkblijvend ambitieniveau.

De samenwerking in de vorm van een samenwerkingsverband verloopt op basis van een bestuurlijke begeleidingsgroep.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Petra Mackowiak

Beleidsmedewerker Gemeente Tilburg

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.