Drechtsteden

╼╾

Het samenwerkingsverband Drechtsteden bestaat uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en waterschap Hollandse Delta.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Ben Starink

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Anton Mureau

Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst:

Vervangingssystematiek Riolering
Optimaliseren bewaking lozingen Riolering
Gezamenlijke Wachtdienst inventarisatie
Business Case Gezamenlijk onderhoud gemalen (correctief/preventief)
Business Case Meet- en monitoringssysteem

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.