Drechtsteden

╼╾

Het samenwerkingsverband Drechtsteden bestaat uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en waterschap Hollandse Delta.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Ben Starink

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Anton Mureau

Deze onderwerpen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst:

Vervangingssystematiek Riolering
Optimaliseren bewaking lozingen Riolering
Gezamenlijke Wachtdienst inventarisatie
Business Case Gezamenlijk onderhoud gemalen (correctief/preventief)
Business Case Meet- en monitoringssysteem

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.