BAR
Barendrecht, Albranswaard & Ridderkerk

╼╾

Het samenwerkingsverband BAR regio (Barendrecht, Albranswaard en Ridderkerk) bestaat uit de gemeenten Barendrecht, Albranswaard, Ridderkerk en waterschap Hollandse Delta.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Arjan Goedhart

Beleidsadviseur civiele techniek BAR-Organisatie

Het beoogde doel is om zo spoedig mogelijk te beginnen met de verdere invulling van de samenwerking in de periode 2013 tot en met 2017 om:

het watersysteem slimmer te gaan benutten

efficiënter om te gaan met de (financiële) middelen van de BAR-gemeenten en het WSHD

onze kennis en capaciteit te vergroten waardoor wij ons serviceniveau voor onze inwoners en bestuur kunnen verhogen

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.