Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

╼╾

De Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is opgericht op 1 december 2007. Dit is het gemeentelijk samenwerkingsverband in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. De deelnemende gemeenten zijn Giessenlanden, GorinchemHardinxveld-GiessendamLeerdamMolenwaard en Zederik. Op een aantal domeinen wordt ook met andere gemeenten samengewerkt. Zo doet de gemeente Lingewaal op het domein Sociaal mee en werkt deze gemeente, samen met Werkendam en Woudrichem, ook mee op het gebied van Onderwijs. Verder is de gemeente Vianen inmiddels op alle niveau’s actief betrokken vanwege de op handen zijnde gemeentelijke herindeling tussen de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

John Teeuw

Bestuur
Het samenwerkingsverband heeft een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit alle burgemeesters van de zes deelnemende gemeenten. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur aangevuld met een wethouder uit iedere gemeente. In totaal bestaat het AB dus uit twaalf leden. Het DB en het AB vergaderen 5x per jaar. Voorzitter van zowel het DB als het AB is Govert Veldhuijzen (burgemeester Gorinchem). Secretaris van beide overleggen is Kees de Haas. De agenda en de stukken van de AB-vergaderingen zijn hier opvraagbaar.

Regiobureau
Het regiobureau ondersteunt het samenwerkingsverband door het organiseren van de diverse ambtelijke en bestuurlijke overleggen, het in stand houden van belangrijke relaties met maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en overige overheden en het coördineren van de voortgang rond de afspraken gemaakt binnen de Regioagenda 2015-2018. Binnen het Regiobureau werken een aantal programmamanagers die deze ondersteuning binnen de verschillende samenwerkingsdomeinen vormgeven. Verder heeft het Regiobureau ook een controller en een secretarieel ondersteuner in dienst. De aansturing van het regiobureau wordt verzorgd door de regiosecretaris.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.