Afvalwaterteam WintLicht
Achterhoek+

╼╾

De afvalwaterpartners gemeente Winterswijk, Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel werken voortaan minder vrijblijvend aan de drie doelen, die voortkomen uit het Bestuursakkoord Water 2011:

  • Het dagelijks functioneren van de afvalwaterketen uitvoeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
  • De kwetsbaarheid verminderen van organisatie en functioneren van de afvalwaterketen;
  • Het vergroten van de kwaliteit (duurzaamheid) van de afvalwaterketen, mede door het ontplooien van gezamenlijke innovaties.

Ambtelijke trekker(s)

Silhouet i.v.m. missende portretfoto

Eduard Schilling

Die samenwerking is op donderdag 8 december 2016 om 11:30 in het gemeentehuis te Winterswijk beklonken met de ondertekening van het afvalwaterakkoord door wethouder Rik Gommers van de gemeente Winterswijk, wethouder Vincent van Uem van de gemeente Oost Gelre en heemraad Peter Schrijver van het waterschap Rijn en IJssel. De gemeenten Winterswijk en Lichtenvoorde werken al vele jaren samen met het Waterschap. Watersysteem en (afval)waterketen worden daarin als één geheel beschouwd. Wethouder Rik Gommers van de gemeente Winterswijk “Het is goed om te zien dat de jarenlange samenwerking met het waterschap en de gemeenten nu ook bestuurlijk wordt bekrachtigd. Hiermee maken we Den Haag duidelijk dat we in de Achterhoek werk maken van de samenwerking”.

Met de bestuurlijke bekrachtiging van het Afvalwaterakkoord is de samenwerking binnen het afvalwaterteam verder gelegitimeerd. Ook het management staat vierkant achter deze vorm van samenwerking waarmee de drie niveaus, bestuur, management en “werkvloer” betrokken zijn. Een goede basis voor deze samenwerking.

De afvalwaterketen
Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterketen, bestaande uit riolering en afvalwaterzuivering. Het afvalwater vanuit Winterswijk, Groenlo en Lichtenvoorde en omliggende plaatsen wordt via de gemeentelijke riolering en drukriolering van het waterschap getransporteerd naar de rioolwaterzuivering Winterswijk en Lichtenvoorde van waterschap Rijn en IJssel. Gemeenten en waterschap hebben de handen ineengeslagen voor een optimale en duurzame afvalwaterketen ten behoeve van een gezond watersysteem. Vincent van Uem, wethouder Ruimtelijk beheer van de gemeente Oost Gelre: “Het afvalwaterakkoord past in een tijd waarin we dingen anders en met minder moeten doen. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Samen met het waterschap en gemeenten in de regio werken we al heel lang goed samen. Dit afvalwaterakkoord legt deze ingeslagen weg vast met onze buurgemeente en het waterschap”.

Bredere samenwerking in de afvalwaterketen
De gemeenten Oost Gele en Winterswijk en het waterschap Rijn en IJssel werken op het gebied van het (afval)waterbeheer samen in het afvalwaterteam WintLicht. Naast deze operationele samenwerking tussen waterschap en buurtgemeenten werken ze ook - met de 8 overige Achterhoekse gemeenten - in breder verband samen in de Achterhoek+ samenwerking. Zie hiervoor de informatie op www.samenwerkenaanwater.nl.

Naast slimmer investeren met minder kosten richt die samenwerking zich ook op het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van deskundig personeel van de samenwerkende partijen.

Maatregelen
In het afvalwaterakkoord komen de gemeenten en het waterschap overeen dat ze de komende jaren de focus leggen op een drietal projecten te weten: Waterketenanalyse, Drukriolering en Risico-gestuurd rioolbeheer. Voor elk project is een van de organisaties trekker. Door deze projecten samen op te pakken denken de partners in de toekomst een structurele besparing te realiseren van circa € 250.000,- per jaar op de minder-meerkosten. Peter Schrijver heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel: “Heftigere regenbuien door de klimaatverandering, strengere milieuregels en vervanging van de riolering en zuivering zorgen voor hogere kosten. Door slim samen te werken kunnen we kosten besparen door gebruik te maken van elkaars deskundigheid en kennis. ‘Werken tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten’ is dan ook het motto van de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap.” 

Naast genoemde drie projecten wordt in de bijeenkomsten van het afvalwaterteam gesproken over alles wat met (afval)water te maken heeft en wat de samenwerking daarbij kan verbeteren.

Elkaar helpen, wijzer en minder kwetsbaar maken en samen kijken of kostenbesparingen mogelijk zijn. Deze kernwaarden maken de samenwerking aantrekkelijk en de burger, u en ik, worden er beter van.

Zuiveringskringen Winterswijk en Lichtenvoorde vallen onder het afvalwaterteam WintLicht

Van links naar rechts:
Fred Tacke (WS R&IJ), Arnold van Woerkom (Winterswijk),
Stephan Papen (Oost Gelre), Eduard Schilling (coördinator)

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.