regionale samenwerking

╼╾

Kaart Nederland met locaties deelnemende regio's

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. Op enkele uitzonderingen na betreft het regionale samenwerkingsverbanden waar op basis van bestuurlijke afspraken wordt samengewerkt. De grenzen van de regionale samenwerkingsverbanden zijn bepaald door de grenzen van de zuiveringskringen en/of gemeentegrenzen.

Ter bevordering van de samenwerking binnen en tussen de regio's bevat deze wiki per regio informatie over de samenwerkende partijen, de juridische status van de samenwerkingsvorm, de geformuleerde ambitie en actuele projecten/speerpunten. 

Om snel te kunnen schakelen wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van doorlinks naar lokale websites en/of social media.

REGIo's

╼╾

werkgroep

╼╾

Werkgroep Ondersteuning "Samenwerken aan Water'

De werkgroep ondersteuning richt zich op zaken als communicatie, het verspreiden van kennis over inhoud en proces van de samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk.

Contactpersoon
Martijn Klootwijk

Wilt u een bijdrage leveren aan het compleet maken van dit overzicht ? Stuur dit dan naar de redactie van deze website.

Portretfoto

Ruud
van Esch

Unie van Waterschappen
Portretfoto

Martijn Klootwijk

Gemeente Breda
Voorzitter
Portretfoto

Miranda van Praet

Gemeente Breda
Portretfoto

Nick Schinkelshoek

Communicatieadviseur
Portretfoto

Nico
Admiraal

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Portretfoto

Lukas Schoenmakers

Waterschap Brabantse Delta

Hendrik Jan Ijsinga

Vewin

Michelle Hoekstra

VNG

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.