Agenda

╼╾

08-10-2020

Internationale ervaringen met anaërobe afvalwaterzuivering

04-09-2020

Relevante ontwikkelingen in Europa voor waterschappen

23-10-2019

Omgevingswet voor leidinggevenden in één ochtend

16-10-2019

Omgevingswet voor leidinggevenden in één ochtend

19-09-2019

Uitreiking WOW-prijs - Beste Samenwerking
2019 

29-03-2019

Ambtelijke bijeenkomst: personele kwetsbaarheid

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.