Agenda

╼╾

14 oktober 2021 

Kennisdag zoetwater en ruimtelijk adaptatie
Utrecht

15 oktober 2021 

Webinar:
Alternatieve bronnen, voldoende zoet water 
Online

27 oktober 2021

Ambtelijke Bijeenkomst
& excursie
'Samenwerken aan water'
Breda

 5 november 2021 

WOW-dag 2021
Online - offline locatie later bekend

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.