Agenda

╼╾

11 december

symposium 
water-passerende bestrating
de bilt 

23 oktober


OMGEVINGSWET VOOR LEIDINGGEVENDEN IN ÉÉN OCHTEND
breda

16 oktober


OMGEVINGSWET VOOR LEIDINGGEVENDEN IN ÉÉN OCHTEND
roermond

19 september 


Uitreiking WOW-prijs
Beste Samenwerking
2019 

 29 maart 


Ambtelijke bijeenkomst: personele kwetsbaarheid

REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 
 BEKIJKEN 

Aanvullende afspraken BAW

Op 31 oktober 2018 zijn in de stuurgroep Water door alle partijen de Aanvullende afspraken bij het Bestuursakkoord Water (BAW) ondertekend.
 MEER INFORMATIE  /  DOWNLOAD 

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.