Agenda

╼╾

15 april 2021 

Themamiddag ‘Rewilding’ in het waterbeheer
Online

20 april t/m 18 mei 2021

Webinarreeks
robuuste watersystemen
Online

19 - 22 september 2021

European Water Tech Week Leeuwarden 2022
Leeuwarden

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.