Agenda

╼╾

7 t/m 12 februari 2022

Week van de Circulaire Economie

Meerdere locaties

 10 februari 2022  

Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie
Fort Voordorp, Utrecht

 8 maart
2022

Netwerkdag Medicijnresten in het Milieu


RIVM, Bilthoven

15 t/m 17 maart 2022

Aqua Nederland vakbeurs
Evenementhal Gorinchem

SAMENWERKING REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.