Agenda

╼╾

23 oktober


OMGEVINGSWET VOOR LEIDINGGEVENDEN IN ÉÉN OCHTEND
breda

16 oktober


OMGEVINGSWET VOOR LEIDINGGEVENDEN IN ÉÉN OCHTEND
roermond

19 september 


Uitreiking WOW-prijs
Beste Samenwerking
2019 

 29 maart 


Ambtelijke bijeenkomst: personele kwetsbaarheid

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.