over ons

╼╾

Het kernteam Waterketen is bij de afspraken tussen VNG en UvW uit april 2010 opgericht.
Aan het kernteam nemen deel:
Hein van Stokkom, Harm Küpers en Ruud van Esch namens de waterschappen
Anky van Griekspoor, Peter Derk Wekx en Bert van Vijfeijken namens de gemeenten
Martijn Klootwijk als voorzitter van de werkgroep ondersteuning
Arjen Frentz namens Vewin
Meinte de Hoogh namens het rijk
Gert Dekker en Nick Schinkelshoek als ingehuurde adviseurs 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.

Links naar partners:

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

regiobezoeken

Om verbeteringen en verwachtingen inzichtelijk te maken heeft het kernteam in 2019 diverse regio's bezocht.

 BEKIJK HIER ALLE VERSLAGEN 

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.