Vork afwassen
Sfeerelement

Vewin publiceert onderzoek Watergebruik Thuis

13 september 2022

Het CBS heeft in opdracht van Vewin op basis van een enquête berekend hoeveel drinkwater per persoon in 2021 in huis is gebruikt. Het totale drinkwatergebruik komt uit op 128,1 liter per persoon per dag. Het onderzoek geeft ook informatie over hoe vaak verschillende drinkwatertoepassingen in huis worden gebruikt en het gebruik per keer. Het meeste water wordt thuis gebruikt voor douchen (46,2 liter per persoon per dag) en doorspoelen van het toilet (30,2 liter per persoon per dag).  

Het totale watergebruik thuis in 2021 komt met 128,1 liter per persoon per dag hoger uit dan in het onderzoek over 2016, dat uitkwam op 119,2 liter. Het onderzoek in 2016 maakt gebruik van een andere onderzoeksmethode en enkele componenten werden nog niet meegenomen (buitengebruik en een deel van het overig gebruik). Daarnaast was 2021 een jaar waarin de coronapandemie (bijvoorbeeld door thuiswerken) invloed had op het gebruikspatroon. De uitkomsten van de beide onderzoeken zijn daarom niet goed te vergelijken.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.