Waterinnovatiefestival
Sfeerelement

Stuur je ideeën in voor de Waterinnovatieprijs 

8 september 2021

De waterschappen werken elke dag hard aan een klimaatbestendig en watervriendelijk Nederland voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn innovatieve ideeën nodig. Stuur jouw innovatie in voor de Waterinnovatieprijs 2021!

De Waterinnovatieprijs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 2 december uitgereikt door de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank. Het insturen van innovatieve ideeën kan tot met 23 september. Inspiratie nodig? Bekijk de
inzendingen van 2019.

4 Categorieën
Je kunt je innovatie indienen voor een van de categorieën van de Waterinnovatieprijs:

  • Aanpassen aan weersextremen
  • Klimaatneutraliteit
  • Gezond water en gezonde bodem
  • Waterschap van de toekomst

    Kijk op waterinnovatieprijs.nl voor een uitgebreide uitleg over de categorieën en hoe je kunt meedoen.

Jury en publieksprijs
De jury staat onder leiding van Annemieke Nijhof, algemeen directeur van onderzoeksinstituut Deltares. De jury kiest uit de inzendingen 3 genomineerden per categorie. Vanaf november is de Publieksprijs geopend en kan er worden gestemd op de genomineerden van de Waterinnovatieprijs.

Insturen via winnovatie.nl
De inzendingen voor de Waterinnovatieprijs worden dit jaar voor het eerst verzameld op Winnovatie.nl. Op dit platform delen waterschappen en drinkwaterbedrijven nu al hun innovaties en pilots waar ze aan werken. Zo weten ze van elkaar waar ze mee bezig zijn en kunnen ze van elkaar leren. Dit maakt Winnovatie.nl tot een geschikt platform om de innovatieve inzendingen van de Waterinnovatieprijs in de etalage te zetten. Winnovatie.nl is een gezamenlijk initiatief van Het Waterschapshuis, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) en de Unie van Waterschappen.

Waterinnovatiefestival
Het Waterinnovatiefestival vindt dit jaar plaats op donderdag 2 december in De Fabrique in Utrecht. Het thema is ‘Het waterschap van de toekomst’. De Unie van Waterschappen organiseert dit festival samen met de Nederlandse Waterschapsbank, Het Waterschapshuis en STOWA. Noteer het vast in de agenda!

Stuur je innovaties in
Stuur je innovaties in voor de Waterinnovatieprijs

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.