buitenland
Sfeerelement

Vanuit het buitenland inspiratie opdoen
bij de waterschappen 

1 september 2021

Hoe werken de Nederlandse waterschappen? Om dat te laten zien aan het buitenland heeft Dutch Water Authorities 9 Engelstalige video’s van innovatieve waterschapsprojecten gemaakt. Zodat buitenlandse waterbeheerders ondanks de coronapandemie toch virtueel op bezoek kunnen komen.

Waar de waterschappen in 2019 nog 203 internationale delegaties op bezoek hadden, ontvangen zij door de coronapandemie nu niemand uit het buitenland. Ondertussen neemt de wereldwijde waterproblematiek toe en is internationale samenwerking op dit vlak noodzakelijk. De 9 video’s moeten aan die samenwerking bijdragen. Zo kunnen buitenlandse waterbeheerders of geïnteresseerden zich op afstand laten inspireren door Nederlands regionaal waterbeheer.

Waarom internationale bezoeken?
Dutch Water Authorities (DWA), de internationale organisatie van de 21 Nederlandse waterschappen, ontving voor de coronacrisis regelmatig bezoek uit het buitenland. Tijdens dit bezoek konden de buitenlandse gasten vragen stellen over het Nederlandse regionale waterbeheer of sparren over oplossingen voor watervraagstukken. De waterschappen delen graag hun kennis en ervaring over regionaal waterbeheer met andere landen en leren op hun beurt weer van het buitenland. Zo hoeven we het wiel niet apart uit te vinden.

Wat zie je in de video's? 
In de video’s komt het brede scala van het werk van de waterschappen naar voren. Zo is er aandacht voor een beekherstelproject, een project tegen zoutindringing, dijkversterking via natuurontwikkeling en nieuwe technieken voor waterzuivering. Ook wordt ingespeeld op actuele watervraagstukken zoals toenemende hoosbuien en droogte. Zo worden onder andere regenwaterbuffers in Limburg, het klimaatbestendig maken van Amsterdam en een plein in Rotterdam met waterbergende functie in beeld gebracht.

Bekijk de video’s

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.