Bouw
Sfeerelement

Motie Tweede Kamer roept op tot tijdig aanpakken belemmeringen drinkwatervoorziening in Programma Woningbouw

14 oktober 2022

weede Kamerlid Peter de Groot (VVD) heeft gisteren in het tweeminutendebat over Wonen een motie ingediend waarmee hij de regering verzoekt de belemmeringen in procedures en regelgeving, waarmee de drinkwaterbedrijven kampen, in kaart te brengen en deze vervolgens aan te pakken bij de bouw van woningen en bedrijven. Deze motie is een reactie op het alarmsignaal van Vewin dat de drinkwatervoorziening voor de woningbouwopgave van 900.000 nieuwe woningen niet verzekerd is. 

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening reageerde dat de motie meer gericht leek op minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en daarom de motie aan het oordeel van de Kamer over te laten. Dit betekent dat er vanuit de regering geen inhoudelijke bezwaren zijn om de motie aan te nemen. De stemming over de motie zal op dinsdag 18 oktober aanstaande zijn.Deze motie maakt deel uit van een brede stroom aan reacties vanuit de Tweede Kamer op de Vewin-verkenning naar te verwachten knelpunten in de levering van drinkwater als actie door de overheid uitblijft. Op 27 september jl.  spraken meerdere Kamerleden al hun ongerustheid uit in het Vragenuur en in tweeminutendebatten over datacenters en over klimaatakkoord gebouwde omgeving.

Lees meer over dit onderwerp

Drinkwatersector slaat alarm: zonder actie meer knelpunten levering drinkwater - Nieuwsberichten Vewin

Tweede Kamer stelt tijdens Vragenuur veel vragen over drinkwatervoorziening - Nieuwsberichten Vewin

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.