Sfeerelement

SAVE THE DATE  Bijeenkomst 'Samenwerken aan Water’

Donderdag 3 november, 9:30 tot 15:00 uur , diverse locaties in Apeldoorn + Apenheul

Welke aap heb jij op je schouder?
Inspiratie samenwerking in water & klimaat

Graag nodigen we je uit voor een veelzijdig programma rondom Inspiratie in samenwerking in water & klimaat waarin diverse ambtelijke medewerkers uit het hele land samenkomen. Tijden zijn veranderd in de samenwerking, in een tijd vol nieuwe uitdagingen en taken. Welke zaken rusten nu op je schouder? En in hoeverre speelt samenwerking daarin een rol? Antwoorden op deze vragen willen we graag vinden tijdens een interactief event in Apeldoorn. Deze bijeenkomst is een initiatief van de regio’s waterketen, georganiseerd door VEWIN, Unie van Waterschappen en VNG.

Wat gaan we doen?
Na een ontmoeting in restaurant de Bosvijver volgt een presentatie over Gasleiding-waterleiding.Vervolgens springen we op de elektrische fiets om een productielocatie in de buurt te bezoeken. Tijdens het middaguur komen we aan bij Waterschap Vallei en Veluwe voor een lunch en 2 thema-sessie rondom ‘Goede voorbeelden van het waternetwerk Veluwe’ en ‘Waterzuinig bouwen’. Daarna keren we per fiets terug naar de Apenheul voor een locatiebezoek en een netwerkborrel. (dit laatste bezoek is facultatief).

Deze mooie dag mag je of een water- en klimaatcollega niet missen. Verspreid deze uitnodiging dan ook gerust binnen je netwerk.

Noteer jij 3 november alvast in de agenda?

Bekijk het volledige programma en meer details

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.