Brainstormcamping
Sfeerelement

De ambtelijke bijeenkomst in Breda was een groot succes

28 oktober 2021

27 oktober was de inspirerende ambtelijke bijeenkomst in het gastvrije Breda. Er stond een mooi programma rondom 'Samen werken aan water' op de planning.
Bekijk onderstaand de foto's.

Foto's Ambtelijke bijeenkomst

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.