Nieuwsoverzicht oktober 2021

╼╾

Ambtelijke bijeenkomst in Breda

04 oktober 2021

We heten je graag welkom in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het belooft een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Waterschappen steunen Fit for 
55-pakket Europese Unie

7 oktober 2021

Op 7 oktober spreekt de Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met Europees Commissaris Frans Timmermans over het Fit for 55-pakket.

Tweede Kamerleden bezoeken rioolwaterzuivering

11 oktober 2021

Op 8 oktober hebben Tweede Kamerleden met de portefeuille energie en klimaat een bezoek gebracht aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) West in Amsterdam.

Groen gas uit rioolwater

14 oktober 2021

Op 12 oktober heeft waterschap Amstel, Gooi en Vecht een groengasinstallatie geopend op het terrein van de rioolwaterzuivering in het westelijk havengebied van Amsterdam. Hiermee levert het waterschap een belangrijke bijdrage aan de transitie om van fossiele brandstoffen af te komen en aan de circulaire economie.

Aandacht voor medicijnresten in de Week van Ons Water

19 oktober 2021

Medicijnen over? Laat het milieu niet in de steek, lever ze in bij de apotheek! Dat is de boodschap van de geneesmiddelen- en watersector tijdens de Week van Ons Water (16 – 31 oktober 2021).

Brabant slaat handen ineen voor gezonde toekomst van het Brabantse Land

21 oktober 2021

Op maandag 18 oktober kwamen bestuurders van provincie Noord-Brabant, de vier Brabantse waterschappen, terreinbeherende organisaties, gemeenten en agrarische sector bijeen. Zij spraken met en naar elkaar uit samen de schouders te zetten onder een gezonde toekomst van het Brabantse land.

Week van de WOW-factor: Samenwerken aan (vaar)weg- en waterbeheer

25 oktober 2021

Van 1 tot en met 5 november organiseert Platform WOW de Week van de WOW-factor. Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW staat voor Weg ontmoet Weg én voor Water ontmoet Water.

De ambtelijke bijeenkomst in Breda was een groot succes

28 oktober 2021

27 oktober was de inspirerende ambtelijke bijeenkomst in het gastvrije Breda. Er stond een mooi programma rondom 'Samen werken aan water' op de planning.

Watersector steunt wetswijziging gewasbeschermingsmiddelen

29 oktober 2021

Door een uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag was het sinds vorig jaar weer mogelijk om buiten de land- en tuinbouw gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. De Tweede Kamer wil deze uitspraak met een wetswijziging terugdraaien. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.