Nieuwsoverzicht

╼╾

Noord Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

23 mei 2019

Op 22 mei 2019 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluweop het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de bestuursovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio. 

Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

15 mei 2019

Investeren in waterkwaliteit begint met samenwerken!

Column Freek Buijtelaar

15 mei 2019

Freek Buijtelaar is wethouder in Borger-Odoorn en portefeuillehouder water binnen de VNG commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. Sinds vorig jaar is hij lid van het Bestuurlijk overleg Waterketen. 

Struviet uit rioolwater als meststof voor mais

14 mei 2019

Waterschap Vallei en Veluwe levert de grondstof, struviet, voor precisiebemesting van mais. Op dit moment worden de eerste percelen ingezaaid en tegelijkertijd bemest.

Waterkring de Baronie lanceert site “Samen waterproof”

14 mei 2019

Lange periodes zonder regenval of juist wateroverlast door hevige stortbuien. Het zijn weersomstandigheden waarmee Nederlanders steeds vaker te maken krijgen. De laatste jaren zijn de extremen geen uitzondering meer, maar regel...

Utrechtse waterschappen roepen provinciale coalitiepartners op: pak regie in energietransitie en klimaatadaptatie

12 mei 2019

De Utrechtse waterschappen vragen de coalitiepartners van de provincie Utrecht om de regie te pakken in vraagstukken op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie in combinatie met woningbouw.

Waterkwaliteit en biodiversiteit meten met citizen science

9 mei 2019

Tijdens de Week van ons Water van 1 t/m 12 mei staat ook een vorm van citizen science centraal: waterdiertjes tellen. Deze data kan de waterschappen veel inzicht geven over de waterkwaliteit en biodiversiteit in kleinere wateren.

Ravelijnlezing 2019 | Water, strategische verbinder van de Delta

8 mei 2019

Op donderdagmiddag 23 mei aanstaande vindt de 11e editie van het jaarlijks terugkerende kennis- en netwerkevent de Ravelijnlezing plaats met als titel ‘Water, strategische verbinder van de Delta’. 

Overijsselaar onderschat eigen (drink)waterverbruik

3 mei 2019

De droge zomer van 2018 laat zien dat voldoende water niet vanzelfsprekend is. Terwijl we water dagelijks nodig hebben om te drinken, te douchen of de tuin te sproeien en voor de natuur, landbouw en industrie...

Waterschappen en Rijkswaterstaat werken slim samen bij droogte

2 mei 2019

De waterschappen en Rijkswaterstaat slaan de handen ineen om de gevolgen van droogte te minimaliseren, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid.

Extra rijksbijdrage voor wateroverlastproblemen gemeente Meerssen

1 mei 2019

De regering komt met extra geld voor het aanpakken van de wateroverlastproblemen in de gemeente Meerssen. De gemeente en Waterschap Limburg hebben samen een projectvoorstel ingediend dat nu is goedgekeurd.

Heeft u op- en of aanmerkingen over deze pagina? Laat het ons weten:

versturen

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk. Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.