Sfeerelement

Terugblik bijeenkomst 'Inspiratie in samenwerking in water & klimaat' 

7 november 2022

Op donderdag 3 november werd er een bijeenkomst gehouden op initiatief van de regio's waterketen, georganiseerd door VEWIN, Unie van Waterschappen en VNG.
Tijden zijn veranderd in de samenwerking, in een tijd vol nieuwe uitdagingen en taken. Welke zaken rusten nu op je schouder? En in hoeverre speelt samenwerking daarin een rol? Antwoorden op deze vragen zijn tijdens het interactieve event in Apeldoorn gevonden. 

Na een ontmoeting in restaurant de Boschvijver volgde een presentatie over een natuurlijk watersysteem. Vervolgens sprongen we op de E-chopper om drinkwaterproductielocatie Amersfoortseweg van Vitens te bezoeken. Tijdens het middaguur kwamen we aan bij Waterschap Vallei en Veluwe voor een lunch en diverse thema-sessies rondom ‘Stimuleringsregelingen’, ‘Waterzuinig bouwen’ en de ‘Strategische agenda’. Bij de strategische agenda werd op baiss van prikkelende organisatiestellingen gediscussieerd over verschiilende vormen van samenwerking. Daarna keerden we per E-chopper terug naar de Apenheul voor een locatiebezoek en een netwerkborrel. 

Bezoekers van de bijeenkomst vonden de dag inspirerend, creatief en vol interactie. 'We zijn echt samen aan de slag gegaan'. Het scheuren en racen op de E-choppers was een favoriet deze dag. Zie hieronder een impressie van de bijeenkomst. 

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.