Sfeerelement

Start werkzaamheden project Regge Pelmolen Rijssen

20 mei 2022

Gevolg tijdelijk verlegging wandelpad en kanovaren niet mogelijk

De Regge is de afgelopen jaren vrijwel geheel heringericht. Met het project Regge Pelmolen Rijssen vult het waterschap Vechtstromen nu een van de laatste ontbrekende schakels in. De komende periode voert aannemer Hoftijzer Verhuur en Aannemingsbedrijf bv uit Aalten de werkzaamheden uit.

Tijdspad werkzaamheden

De werkzaamheden van de Regge (omgeving Pelmolen Rijssen) starten op maandag 30 mei 2022 en duren tot in het najaar van 2022. Omwonenden en recreanten langs en op het water kunnen hier enige hinder van ondervinden. Voor wandelaars wordt een omleiding aangegeven. Het varen op de Regge met kano, fluisterboot of zomp is periodiek niet mogelijk tijdens werkzaamheden aan de huidige Regge. Dit wordt met borden aangegeven.

Realisatie van een klimaat bestendige en natuurlijke Regge

In samenwerking met een particuliere landgoedeigenaar en Landschap Overijssel verandert waterschap Vechtstromen de Regge door deze weer te laten meanderen (slingeren) door het landschap. Voldoende water voor landbouw en natuur, een goede waterkwaliteit, nieuwe natuur maar ook een bijdrage aan recreatief medegebruik zijn de belangrijkste uitgangspunten bij dit project.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.