Sfeerelement

Drinkwaterbedrijven gaan dialoog aan over de ‘Toekomst van ons drinkwater’

5 mei 2022

De vanzelfsprekendheid van goed drinkwater – nu en later – staat op het spel. De beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen staan onder toenemende druk. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. Vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen zijn nodig om de tijdige beschikbaarheid van drinkwater voor alle nieuwe woningen die het kabinet wil bouwen, te kunnen garanderen. Hoe ziet de toekomst van ons drinkwater er de komende jaren uit? Vewin vraagt, samen met de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven, aandacht voor de ‘Toekomst van ons drinkwater’ en organiseert drie online dialoogtafels.

Regionale dialoogtafels
Waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid van drinkwater staan centraal bij deze online dialoogtafels. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, omgevingsfactoren en typen bronnen voor drinkwater kennen regionale verschillen. Daarom gaan de directeuren van drinkwaterbedrijven in de regio’s Noord-Oost, West en Zuid, met diverse partijen de dialoog aan over de specifieke uitdagingen in hun regio. Dit doen zij aan de hand van concrete actuele casussen en projecten waarbij aandacht is voor de mogelijke bouwstenen en succesfactoren voor de toekomst.

Data

Iedereen is van harte welkom om online deel te nemen aan de dialoogtafels.
Dialoogtafel Regio Noord-Oost (Vitens, Waterbedrijf Groningen en WMD)
donderdag 19 mei van 16.00 uur tot 17.30 uur
Dialoogtafel Regio West (Dunea, PWN en Waternet)
woensdag 25 mei van 09:30 – 11:00 uur
Dialoogtafel Regio Zuid (Brabant Water, Evides en WML)
woensdag 1 juni van 11:30 – 13:00 uur

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.