Nieuwsoverzicht mei 2021

╼╾

Doelen Bestuursakkoord Water behaald: beter waterbeheer en beperkte kostenstijging

31 mei 2021

De doelstelling met betrekking tot doelmatiger werken uit het Bestuursakkoord Water (BAW) van 2011 is ruimschoots behaald. Dat blijkt uit de eindrapportage van het in 2020 afgeronde BAW die demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, op 26 mei naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Staat van Ons Water 2020: waarde van water in beeld

28 mei 2021

In 2020 is er meer dan ooit aandacht geweest voor de waarde van rioolwater als graadmeter voor de Nederlandse gezondheid en voor water en bodem als ordenende principes. Dat zijn enkele van de conclusies in de rapportage de Staat van Ons Water 2020, die demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op 19 mei aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vewin pleit bij informateur voor Nationaal Waterakkoord

25 mei 2021

Vewin heeft in een brief aan de informateur Mariëtte Hamer aandacht gevraagd voor de drinkwatervoorziening in Nederland. Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, lijkt vanzelfsprekend maar is het niet. Drinkwaterbedrijven moeten daarvoor steeds meer inspanningen verrichten. 

Boek ‘Over waterkwaliteit gesproken’

21 mei 2021

Op 20 mei is het boek ‘Over waterkwaliteit gesproken – verleden, heden en toekomst’ verschenen. Aanleiding is de 50e verjaardag van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en het 20-jarig bestaan van de Kaderrichtlijn water (KRW). Aan het boek schreven 2 medewerkers van de Unie van Waterschappen mee.

Delta-aanpak waterkwaliteit: extra inzet nodig voor betere kwaliteit drinkwaterbronnen

17 mei 2021

De minister van Infrastructuur en Water (IenW) geeft in haar brief aan de Tweede Kamervan 10 mei aandat de waterkwaliteit in delen van Nederland nog niet in orde is en dat  niet overal alle doelen van de Kaderrichtlijn Water tijdig – dat wil zeggen uiterlijk in 2027 - gehaald zullen worden. Dit laat de Nationale analyse waterkwaliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving zien. 

Blauwe meet-up: grondwater hoger op de agenda

12 mei 2021

Hoe zien de waterschappen hun rol in de grondwaterdossiers? Wat zijn de wensen voor voorraadbeheer en hoe zit het met de samenwerking met andere overheden? Deze vragen stonden centraal in de Blauwe Meet-up Grondwater op 10 mei, georganiseerd door de Unie van Waterschappen.

SolarDew test innovatie op de zuivering in Apeldoorn

10 mei 2021

SolarDew, een jong bedrijf uit Rhenen, heeft een nieuwe solar technologie ontwikkeld om drinkwater te produceren uit zeewater of water met hoge concentraties van bijvoorbeeld arseen of zware metalen. Het verder testen van deze technologie vindt deze maanden plaats op de rioolwaterzuivering Apeldoorn. Deze testlocatie is onderdeel van het Europese Interreg programma Water Test Network.

Medicijnresten in water: nog veel te doen

7 mei 2021

Nederland en Duitsland zijn binnen Europa relatief ver met de aanpak van medicijnresten uit het water, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Dat is een van de conclusies uit een bijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) over dit onderwerp. Sander Mager, bestuurslid bij de Unie van Waterschappen, vertelde daar over de effecten voor de waterketen.

Meer tijd nodig voor besluitvorming startdatum Omgevingswet

3 mei 2021

Er is extra tijd nodig om tot een gedegen besluitvorming over de inwerkingtreding van de Omgevingswet te komen. Dat concludeert demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in haar voortgangsbrief van 23 april over de wet aan de Eerste en Tweede Kamer.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.