Nieuwsoverzicht maart 2022

╼╾

Waterschappen onderzoeken alternatieven voor aardgaslevering Gazprom

2 maart 2022

Naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne verkennen waterschappen alternatieven voor aardgaslevering door Gazprom. Ongeveer de helft van de waterschappen heeft een contract bij de Russische leverancier.

Serie IPCC-rapport: klimaatverandering en de gevolgen voor het stedelijk gebied

7 maart 2022

Op maandag 28 februari heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatveranderingen en de mogelijkheden voor aanpassingen. Een belangrijke conclusie is dat er een grens zit aan de maakbaarheid en het kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Hoe anticiperen wij als waterschap op deze veranderingen en wat betekent dat voor ons werk?

Unie reageert opnieuw op wetsvoorstel geborgde zetels

9 maart 2022

De Unie van Waterschappen heeft gereageerd op een verzoek van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat. De commissie vroeg de bij het onderwerp betrokken organisaties te reageren op een aantal stukken van het wetsvoorstel tot wijziging van de waterschapswet en de kieswet.

Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater komt met eerste advies

14  maart 2022

Op 11 maart informeerde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) de Kamer over het eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater. Hierin staan aanbevelingen naar aanleiding van de watercrisis in Limburg van afgelopen zomer.

Groningen en Noord-Drenthe aan de slag om gevolgen klimaatverandering te beperken

16 maart 2022

Overheidsorganisaties, waterschappen en waterbedrijven in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, 20 in totaal (waaronder waterschap Hunze en Aa’s) stemmen in met de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. Dit is een gezamenlijke aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten en daarmee voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Met verschillende uitgangspunten voor de betrokken organisaties wordt gebiedsgericht en gezamenlijk ingezet op het werken mét klimaatverandering. 

Waterschappen werken mee aan wereldwijde toegang tot water

21 maart 2022

Op 30 maart staat in de Tweede Kamer een hoofdlijnendebat Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking gepland. De waterschappen hebben de Kamerleden geïnformeerd over hun internationale activiteiten.

Waterspiegel 1 2022: Geothermie en drinkwatervoorziening en zorgplicht in de praktijk

23 maart 2022

Waterspiegel 1 van dit jaar is verschenen. In dit nummer brengt Vewin een mini-dossier over geothermie en de drinkwatervoorziening, met interviews met de Algemene Rekenkamer en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Waterschappen vragen aandacht voor waterkwaliteit in landelijk gebied

28 maart 2022

Op 30 maart vindt in de Tweede Kamer een Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel met minister Staghouwer plaats. De waterschappen hebben aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen die dan worden besproken, zoals het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Waterschappen reageren op IPCC-rapport: inzoomen op bodemdaling

31 maart 2022

Onlangs heeft het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, een nieuw rapport gepresenteerd over de effecten van klimaatveranderingen en de mogelijkheden voor aanpassingen. Een belangrijke conclusie is dat er een grens zit aan de maakbaarheid en het kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.