Sfeerelement

‘Zinderende’ Klimaattop Vallei en Veluwe!

29 juni 2022

Na 2 jaar corona, was het eindelijk weer zover: de Regionale Klimaattop vanuit de manifestregio Vallei en Veluwe. Deze 5e editie had als thema: ‘Het Zindert!’. En dat deed het volop. Met ruim 140 deelnemers, en 18 partijen die de kans kregen om hun resultaten te laten zien, was het een succesvolle bijeenkomst in het WICC in Wageningen. Het motto van het Manifest: Regionaal delen, lokaal doen vertaalt zicht telkens verder door en was deze middag goed zichtbaar. Bestuurders, beleidsadviseurs en samenwerkende partijen in de regio Vallei & Veluwe gingen met elkaar in gesprek tijdens deze top om te kijken naar de uitdagingen in de Vallei en Veluwe. Want ook in deze regio zijn de gevolgen van de klimaatverandering steeds meer zichtbaar en voelbaar. Lange perioden van droogte, meer en heviger neerslag in een korte tijd en ‘hitte stress’ zijn gevolgen van het klimaat dat verandert. En dus moeten we samen doorpakken! 

Het Regionaal Adaptatie Plan, een uitvoeringsplan opgesteld in 2019 is hierbij de kapstok. Tijdens deze Klimaattop werden de resultaten zichtbaar door middel van voorbeelden en successen. Onder leiding van dagvoorzitter Sander van ’t Foort gingen zij de dialoog aan met verschillende bestuurders. Om samen te reflecteren én vooruit te kijken! 

Speciale gast was Deltacommissaris Peter Glas die met een landelijke bril naar alle acties in de Vallei & Veluwe keek. ‘We zien met zijn allen dat klimaatverandering al gaande is. Nat wordt natter, droog wordt droger, heet wordt heter en de zeespiegel stijgt. We moeten tempo maken om ons aan te passen, zodat we hier ook op termijn veilig en prettig kunnen wonen en werken. Goed om te zien dat partijen hier in de regio daar actief mee aan de slag zijn en concrete stappen zetten voor klimaatadaptatie.“

Zinderende beursvloer 
Naast de dialoog, was er ook volop ruimte voor aansprekende voorbeelden. Maar liefst 18 organisaties lieten daadwerkelijk zien wat er allemaal al gebeurt. Zo kon men zelf een regenpijp afkoppelen, was de provincie Gelderland aanwezig met een ‘beat the heat’ game. En ook gaf ‘Veluwe Duurzaam’ een demonstratie van de succesvolle, ‘duurzame ‘Tuin – en Klimaatroute’. 

Het zinderde dus van de voorbeelden die we regionaal en lokaal doen en heel veel actuele thema’s passeerden de revue zoals klimaat-adaptief bouwen, de watervoorraad, het betrekken van inwoners bij klimaat-adaptatie en succesvol samenwerken in de regio. De WUR was uitgenodigd om een vooruitziende blik richting de toekomst te geven: Hoe ziet de Vallei en Veluwe er over 10 jaar uit als we op deze voet verder gaan?

Overhandiging pamflet Tweede Kamerlid
Tijdens de regionale klimaattop overhandigden Marijn Ornstein, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe en Jelle Hannema, directievoorzitter Vitens een pamflet aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP). Het pamflet roept de tweede kamer op om bestaande en nieuw te bouwen woningen maximaal waterinclusief te ontwikkelen en dit te borgen in het Bouwbesluit. Doel is om drinkwaterbesparing, hergebruik van water en het benutten van regenwater, daarmee in de nabije toekomst verplichte onderdelen in het bouwbesluit te maken, voor nieuwbouw en herontwikkeling van woningen. 

Marijn Ornstein: “Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Met het waterinclusief maken van de basisregels voor bouwen creëren we een gelijk speelveld voor alle partijen die zich juist nu moeten inzetten voor de realisatie van woningen. Onder andere de WC doorspoelen met kraakhelder zuiver drinkwater wordt hiermee hopelijk echt verleden tijd.” 

Jelle Hannema: “Nederland staat eveneens voor een grote watertransitie. Waarbij wij water beter moeten vasthouden en hergebruiken. Momenteel wordt er kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt voor verschillende niet-consumptieve doeleinden, zoals toiletspoeling, spoeling in huishoudelijke apparaten, de schoonmaak en in de tuin. Wij pleiten daarom voor inzet van regenwater waar drinkwaterkwaliteit niet nodig is, voor hergebruik en circulair watergebruik voor thuis. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om de wijken en woningen die nu worden gebouwd watervriendelijk te bouwen. Om dit niet een droom te laten blijven maar de realiteit, vraagt het om wettelijke borging via het bouwbesluit. Juist dan is het mogelijk om op grote schaal aanpassingen door te voeren voor de woningbouwopgave van nu met de juiste woningen voor morgen zodat drinkwater nu en in de toekomst niet verder onder druk komt te staan.”

Beide partijen ondertekenden alvast het pamflet. Zij riepen daarna op aan alle aanwezigen om het pamflet ook te tekenen. Jan Kadijk, manager Kennis en Innovatie bij Dutch Green Building Council van benadrukte het belang van een gelijk speelveld ook door zijn handtekening te zetten. 

Het pamflet werd op een ludieke manier overhandigd aan Tweede Kamerlid Chris Stoffer (SGP), namelijk in de vorm van een toiletpot. 

Over het Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe
Op 7 december 2017 werd het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie Vallei en Veluwe ondertekend. Hiermee bundelden 28 gemeenten en de provincies Gelderland en Utrecht samen met Waterschap Vallei en Veluwe de krachten. Deze regionale doorvertaling van het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie was het startschot voor een klimaat-robuuste regio. Nu, in 2022 is het tijd om de balans op te maken: en tijd om met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten tot nu toe.  Meer informatie: www.klimaatvalleienveluwe.nl 

Bij vragen neem contact op met Sanne van Deelen, communicatieadviseur manifestregio Vallei en Veluwe via sanne@sadee-communicatie.nl of 06-83592454

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.