Drinkwater
Sfeerelement

Kamerlid Laura Bromet neemt opbrengsten dialoogtafels ‘Toekomst van ons drinkwater’ in ontvangst

8 juni 2022

​Goed drinkwater, 24x7 uit de kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend maar de toekomst van ons drinkwater is niet zomaar zeker. Daarom vragen de tien Nederlandse drinkwaterbedrijven samen met Vewin aandacht voor de Toekomst van ons drinkwater!
Tweede Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks) ontving, op de dag van het Commissiedebat Water, uit handen van Peter van der Velden (voorzitter Vewin) de opbrengsten van de georganiseerde dialoogtafels in het land in ontvangst. 

Opbrengsten dialoogtafels
In heel Nederland werd afgelopen maand de blauwe loper uitgerold om aandacht te vragen voor de toekomst van ons drinkwater. Aan de hand van de thema's waterkwaliteit, waterbeschikbaarheid en leveringszekerheid bespraken de drinkwaterbedrijven aan de blauwe tafel met verschillende stakeholders wat zij samen kunnen doen om de toekomst van ons drinkwater te garanderen.

Meer informatie
Bekijk de publicatie van de opbrengsten

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.