Euro
Sfeerelement

ChristenUnie roept minister van IenW op tot snelle bevriezing van de WACC

28 juni 2021

De ChristenUnie heeft in het zogenaamde tweeminutendebat, in vervolg op het Commissiedebat Water van 9 juni, een motie ingediend, ondersteund door GL, D66, CDA, VVD en SGP, die de minister oproept om zo snel als mogelijk duidelijkheid te bieden over de investeringsmogelijkheden door, zodra mogelijk, de bevoegdheid om de huidige WACC te verlengen te benutten. De drinkwaterbedrijven hebben gevraagd om de huidige WACC te verlengen omdat zij op korte termijn duidelijkheid over het WACC-percentage nodig hebben om hun begrotingen en tarieven voor 2022 te kunnen vaststellen.

WACC-limiet bemoeilijkt noodzakelijke investeringen
De drinkwatersector moet in de komende jaren fors meer – tot 60% - investeren om de kwaliteit en beschikbaarheid van het drinkwater te kunnen blijven garanderen. Om dit te kunnen financieren, moeten de drinkwaterbedrijven meer inkomsten genereren, mede vanwege de huidige scherpere eisen van financiers op de (inter)nationale kapitaalmarkt. De wettelijke WACC-limiet belemmert dat. Er is regelgeving nodig die beter rekening houdt met de werkelijke financieringswereld waarmee de drinkwaterbedrijven moeten werken en die het mogelijk maakt de noodzakelijke investeringen te financieren.
 

Bevriezing WACC
Vewin is blij met de wettelijke bevoegdheid die de minister van IenW van de Tweede Kamer onlangs heeft gekregen om de WACC in de komende periode van twee jaar te bevriezen (op 2,75%) en heeft er bij de minister op aangedrongen dat verlengingsbesluit nu ook op korte termijn daadwerkelijk te effectueren. De ChristenUnie deelt de zorgen van de drinkwaterbedrijven en heeft nu dus met door meerder partijen ondersteunde een motie opgeroepen om snel duidelijkheid te geven over de WACC voor de komende jaren. De minister gaf het oordeel over de motie aan de Kamer, en ontraadde deze dus niet.

Vewin wil structurele oplossing
Voor de lange termijn wordt in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dat onderzoek wordt gestart naar adequate aanpassing van de regulering die garanties geeft voor de financiële gezondheid van drinkwaterbedrijven in het licht van de (structurele) investeringsopgave en die voorkomt dat de problematiek zich in de toekomst herhaalt. Vewin vindt dat dit op korte termijn moet leiden tot structurele oplossing van deze problematiek.

Lees het Vewinstandpunt over de WACC en investeringsruimte voor de drinkwatersector

Lees de motie van Grinwis c.s.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.