Waterkwaliteit
Sfeerelement

Proef loodvrij vissen langs de Eem 

17 juni 2021

Waterschap Vallei en Veluwe doet deze zomer mee aan een proef waarin loodvrij vissen wordt gestimuleerd. Lood hoort namelijk niet in het water thuis. Dit metaal is vervuilend en ongezond voor mens en dier.

De proef is een onderdeel van de Green deal Sportvisserij Loodvrij. Het waterschap, Sportvisserij MidWest Nederland en Hengelsportvereniging De Snoekbaars Baarn-Soest zetten samen in op het gebruik van milieuvriendelijke alternatieven om tot een loodvrije hengelsport te komen. Rivier de Eem is sinds 1 juni het proefgebied waar loodvrij vissen wordt gestimuleerd.

Inruilactie
Doel van de proef is om het loodverlies terug te dringen en het gebruik van loodvervangers te stimuleren. Hiervoor is een inruilactie opgezet om de sportvissers kennis te laten maken met loodvrije materialen. Zo kunnen ze zelf ervaren dat er inmiddels goede alternatieven voor lood beschikbaar zijn. Op diverse (parkeer-)plaatsen langs de Eem staan borden om het loodvrij vissen in de Eem te stimuleren. Ook zijn er flyers beschikbaar.

Waterkwaliteit
De Unie van Waterschappen heeft in 2018 de Green deal Sportvisserij Loodvrijgetekend en is blij met deze proef. Loodvrij vissen draagt bij aan een betere waterkwaliteit en daarmee ook aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat waterschappen plekken aanwijzen als proefgebied voor loodvrij vissen. De proef van waterschap Vallei en Veluwe duurt tot eind oktober.

Nieuwsbericht waterschap Vallei en Veluwe

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.