Platteland met zonsondergang
Sfeerelement

Verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw hersteld

26 juli 2022

Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door professionals buiten de land- en tuinbouw is met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht. 

In 2020 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep uitspraak dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen wettelijke grondslag had en daarom niet geldig was. Op 8 juli van dit jaar heeft de Hoge Raad echter uitspraak gedaan waarbij het arrest van het Gerechtshof Den Haag is vernietigd wat betekent dat het verbod weer direct van kracht is. Vewin is blij met het verbod. 

Onnodig en vervuilend
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van onkruid buiten de landbouw is onnodig. Vewin pleit al jaren voor mechanische onkruidbestrijding omdat bestrijdingsmiddelen via afspoeling in het grond- en oppervlakte water terecht komen. Hier vormen zij een risico voor de bronnen voor drinkwater. Drinkwaterbedrijven komen regelmatig bestrijdingsmiddelen of hun afbraakproducten tegen in de bronnen voor drinkwater. Deze stoffen horen niet thuis in deze bronnen. 

In de praktijk zijn veel gemeenten en andere overheden al overgestapt op mechanische vormen van onkruid verwijderen uit trottoirs, parken en langs wegen.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.