Glas water
Sfeerelement

Vernieuwde Waterspiegel: watertransitie, ruimtelijke ordening en de toekomst van ons drinkwater

18 juli 2022

Op dinsdag 5 juli publiceerde Vewin haar geheel nieuwe Waterspiegel. In deze vernieuwde editie staan de grote maatschappelijke transities centraal en de rol die de watertransitie daar in speelt. Het thema waterbeschikbaarheid kan niet ontbreken in dit nummer, want al vóór 2030 moeten vrijwel alle drinkwaterbedrijven hun productiecapaciteit vergroten waarvoor nieuwe bronnen, vergunningen en financieringsruimte voor drinkwaterbedrijven noodzakelijk zijn.

Transities
In deze Waterspiegel een interview met Katrien Termeer. Zij is hoogleraar bestuurskunde aan de WUR. Zij onderzoekt innovatieve vormen van governance voor complexe maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid of klimaatverandering. Zij vertelt hoe zij het verband ziet tussen de watertransitie en de andere grote opgaven van dit moment: ‘Als functies water moeten volgen, zullen bepaalde dingen niet meer kunnen zoals ze vroeger gebeurden’. 


Waterinclusieve ruimtelijke ordening
De drinkwaterbedrijven en de waterschappen riepen vorig jaar op water sturend te maken in de ruimtelijke ordening. Nu, een jaar later maken Jelle Hannema (bestuurslid Vewin) en Dirk Siert Schoonman (lid dagelijks bestuur Unie van Waterschappen) de tussenbalans op. De urgentie van waterinclusief denken bij ruimtelijke inrichting is hoog. 

Klimaat, energie, landbouw, water
Voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord Ed Nijpels en voormalig landbouwminister Cees Veerman buigen zich in de Waterspiegel over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de transities die op dit moment van belang zijn. Veerman: ‘De manier waarop we nu met de wereld omgaan, heeft op lange termijn geen toekomst. (…) We moeten beter omgaan met de natuur en alle grondstoffen, waaronder water.’

Blauwe loper voor de 'toekomst van ons drinkwater'
Verder een terugblik op alle activiteiten in het kader van de campagne ‘Toekomst van ons drinkwater’; de  kick-off met minister Harbers, blauwe lopers die door het hele land werden uitgerold en drie regionale dialoogtafels waarbij drinkwaterdirecteuren de dialoog aangingen met verschillende stakeholders. Hierbij werden diverse actuele casussen en projecten  besproken en de mogelijke succesfactoren voor de toekomst van ons drinkwater uiteengezet. Met de campagne werd door  Vewin en de drinkwaterbedrijven aandacht gevraagd voor het feit dat de vanzelfsprekendheid van goed en voldoende drinkwater – nu en later – op het spel staat en dat nú actie nodig is.

Waterspiegel online lezen
Naast een vernieuwde printuitgave van Waterspiegel is ook de online leesbaarheid verbeterd. Vanaf nu is Waterspiegel ook ‘bladerbaar’ te lezen via deze link. 
Bent u nog geen abonnee op de papieren versie? U kunt hier een abonnement aanvragen op de Waterspiegel (verschijningsfrequentie vier x per jaar).

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.