Sfeerelement

Extra watertoevoer voor goed waterpeil Veluwemeer

14 juli 2022

Op het Veluwemeer zijn met dit mooie weer veel bootjes te vinden. Ook is het goed toeven op de dijken langs het water. Voor een goed waterpeil in het Veluwemeer pompt Waterschap Zuiderzeeland water uit het Markermeer richting het Veluwemeer. Dit doen we in opdracht van Rijkswaterstaat, de beheerder van het meer. Het is voor eigenaren van boten en woonboten in de Hoge Vaart en Noorderplassen belangrijk om de lijnen goed in de gaten te houden.

Het waterpeil in de Hoge Vaart en Noorderplassen kan verschillen
We vragen daarom mensen met een (woon)boot langs deze wateren de lijnen van hun (woon)boot goed in de gaten te houden. Daarnaast zijn de doorvaarthoogtes bij bijvoorbeeld bruggen lager. Het is verstandig voor booteigenaren om hier rekening mee houden. Het verschil in het waterpeil komt door de extra aanvoer van water voor het Veluwemeer.  

Het aanvullen van het Veluwemeer gaat niet ten koste van het waterpeil in Flevoland
Vanuit het Markermeer laten we water in via de sluis bij Gemaal de Blocq van Kuffeler in Almere. Dit water gaat via de Hoge Vaart naar Gemaal Lovink bij Biddinghuizen. Daar pompt het waterschap het water weer het Veluwemeer in. Eigenlijk laten we het water alleen maar door Flevoland heen gaan, zonder dat het waterpeil zakt.

Een goed waterpeil in het Veluwemeer is belangrijk

Door het waterpeil in het Veluwemeer niet teveel te laten dalen kunnen we samen met Rijkswaterstaat problemen voorkomen. Met een goed waterpeil blijft recreatie en scheepvaart op het meer mogelijk. Het water houdt de dijken en kades stevig. Ook verkleint een goed waterpeil de kans op blauwalg.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.