Nieuwsoverzicht juli 2022

╼╾

Verbod gebruik bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw hersteld

25 juli 2022

Het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen door professionals buiten de land- en tuinbouw is met onmiddellijke ingang weer volledig van kracht. In 2020 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep uitspraak dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen geen wettelijke grondslag had en daarom niet geldig was. 

Effecten droogte nemen toe

25 juli 2022

Het is warm in Nederland en het hitteplan is van kracht. Ook de waterbeheerders in Nederland worden uitgedaagd door het warme en zonnige weer. Zo neemt de droogte steeds verder toe. Dat komt door het uitblijven van neerslag, de hoge temperaturen en de lage rivierafvoer.

Nederland verdubbelt inzet Blue Deal voor wereldwijd schoon en voldoende water

19 juli 2022

Het rijk en de waterschappen verdubbelen hun gezamenlijke jaarlijkse inzet binnen de Blue Deal naar 10 miljoen euro per jaar in de periode 2023-2030. Die toezegging deed minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 14 juli in New York.

Vernieuwde Waterspiegel: watertransitie, ruimtelijke ordening en de toekomst van ons drinkwater

18 juli 2022

Op dinsdag 5 juli publiceerde Vewin haar geheel nieuwe Waterspiegel. In deze vernieuwde editie staan de grote maatschappelijke transities centraal en de rol die de watertransitie daar in speelt. Het thema waterbeschikbaarheid kan niet ontbreken in dit nummer.

Extra watertoevoer voor goed waterpeil Veluwemeer

14 juli 2022

Op het Veluwemeer zijn met dit mooie weer veel bootjes te vinden. Ook is het goed toeven op de dijken langs het water. Voor een goed waterpeil in het Veluwemeer pompt Waterschap Zuiderzeeland water uit het Markermeer richting het Veluwemeer. Dit doen we in opdracht van Rijkswaterstaat, de beheerder van het meer. 

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater in Limburg

13 juli 2022

Waterschap Limburg heeft vanaf donderdag 14 juli om 12.00 uur een onttrekkingsverbod voor beken en sloten (oppervlaktewater) in Limburg ingesteld. Het verbod geldt voor iedereen en voor alle onttrekkingen.

Waternatuur in Vechtplassen sterk achteruitgegaan door slechte waterkwaliteit

6 juli 2022

Er is een sterke achteruitgang van het aantal waterplanten in de Oostelijke Vechtplassen en daarmee ook van waterdieren. Dit blijkt uit een toets die Natuurmonumenten elke zes jaar uitvoert, waarbij de kwaliteit van de natuur in het water van de Vechtplassen wordt beoordeeld.

Extra inspanning nodig om waterkwaliteit in glastuinbouwpolders op orde te krijgen

4 juli 2022

Hoe krijgen we een goede waterkwaliteit in en om de kas? Deze en ander relevante vragen stonden centraal tijdens de paneldiscussie op de Waterdag 2022 afgelopen woensdag.

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.