waterkwaliteit
Sfeerelement

Kotter gezonken in insteekhaven Den Helder

26 juli 2021

In de nacht van vrijdag op zaterdag 24 juli is in de insteekhaven bij de Helderse betonhaven een visserskotter gezonken. Gasolie lekt uit de brandstoftank. De havenmeester van de Port of Den Helder heeft daarom opdracht gegeven zogeheten oliebooms uit te varen. Deze drijvers absorberen de gelekte olie, waardoor verspreiding wordt voorkomen. De insteekhaven is afgesloten en de schepen in de insteekhaven hebben een vaarverbod. 

De visserskotter lijkt spontaan te zijn gezonken en ligt op de bodem van een insteekhaven in de industriehaven; alleen de antennes steken nog boven het water uit. Dankzij de gunstige windrichting is geen olie uit de haven gedreven. Vanwege het weekend en de vakantie is er weinig bedrijvigheid waardoor de stremming niet veel gevolgen heeft. Maar de waterkwaliteit wordt wel bedreigd door de lekkende olie, daarom is haast geboden bij de berging van de kotter. 

Hoogheemraadschap bergt kotter
Zaterdagmiddag heeft het hoogheemraadschap, verantwoordelijk voor de waterkwaliteit, besloten de kotter te lichten. Zolang de kotter op de bodem ligt, lekt er olie uit. Rondom de vissersboot zijn oliebooms geplaatst, om niet alleen de rest van de haven maar ook de rietkragen tegen olievervuiling te beschermen. Havenmeester en hoogheemraadschap werken samen om de milieuschade zo veel mogelijk te beperken. Het hoogheemraadschap zal zich inzetten om de kosten op de eigenaar te verhalen.

Update 26 juli
In de nacht van zaterdag op zondag is de kotter met vereende krachten gelicht. De boot is leeggepompt en uit het water getakeld. Dankzij de oliebooms is weinig olie weggelekt. Eventuele resten van gasolie op het water in de insteekhaven en verderop in de haven worden maandag verwijderd. Vervolgens zal de insteekhaven weer kunnen worden vrijgegeven voor vaarverkeer.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.