water
Sfeerelement

Ambtelijke bijeenkomst in Breda

Bijeenkomst en excursie Breda 'Samenwerken aan water'
Donderdag 27 oktober 2021, 12.00 tot 17.00 uur 

We heten je graag welkom in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het beloofd een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

De volgende thema's komen die dag aan bod;Stand van zaken aanvullende afspraken

  • Bestuursakkoord Water.
  • Handreiking Omgevingswet
  • Samenwerken in de ondergrond

De mogelijkheid tot aanmelden en het exacte programma volgt later.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.