Medicijnresten
Sfeerelement

Meer tijd nodig voor besluitvorming startdatum Omgevingswet 

2 juli 2021

Op dinsdag 29 juni ​heeft de Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was als één van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid. In de Ketenaanpak Medicijnresten werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met alle partijen die in deze keten een rol spelen. Ziekenhuizen, artsen, apothekers, farmaceuten, waterschappen en drinkwaterbedrijven pakken elk hun eigen rol om gezamenlijk medicijnresten terug te dringen in water. De nominatie betekent voor de betrokken partijen een erkenning van hun gezamenlijke werk.

Drinkwaterbronnen onder druk
Bij het gebruik van medicijnen komen medicijnresten vooral via de urine in het riool terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet goed ingericht om resten van medicijnen uit het rioolwater te verwijderen. Via het riool komt een deel van de medicijnresten daarom vervolgens in het oppervlaktewater en daarna in het grondwater terecht. Drinkwaterbedrijven moeten extra zuiveringsstappen inzetten om medicijnresten en andere stoffen te verwijderen voor schoon en betrouwbaar drinkwater. 
Het Nederlandse drinkwater is van goede kwaliteit en dat moet zo blijven. Toenemend medicijngebruik door vergrijzing en langdurig lage waterstanden door klimaatverandering, die de concentraties medicijnresten in het oppervlaktewater verhogen, zetten de kwaliteit van drinkwaterbronnen verder onder druk. Het is daarom belangrijk dat alle partijen in de keten zich inzetten voor minder medicijnresten in oppervlaktewater.

Gehele geneesmiddelenketen
Vewin heeft zich samen met de Unie van Waterschappen vanaf het begin hard gemaakt voor de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water. Deze aanpak richt zich op de hele geneesmiddelenketen, van de ontwikkeling, de toepassing tot aan de zuivering. Maatregelen waaraan gewerkt wordt zijn onder andere het gebruik van plaszakken om röntgencontrastmiddelen uit het rioolwater te houden, en de uitbreiding van de zuivering bij rioolwaterzuiveringsinstallaties om daarmee medicijnresten beter uit het rioolwater te verwijderen. Verder zijn de partners bezig om via voorlichting te voorkomen dat overtollige medicijnen door het riool worden gespoeld, en in plaats daarvan ingeleverd worden bij de apotheek.

Lees het standpunt van Vewin over Medicijnresten in Water

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.