Nieuwsoverzicht juli 2021

╼╾

Projectenkalender Waterschapsmarkt 
2021 nu inzichtelijk

28 juli 2021

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in opdracht van de stuurgroep Samenwerking WaterschapsWerken (SWW) de Projectenkalender Waterschapsmarkt 2021 opgesteld. De Projectenkalender draagt bij aan de transparantie op de markt en ondersteunt de dialoog tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Kotter gezonken in insteekhaven
Den Helder

26 juli 2021

In de nacht van vrijdag op zaterdag 24 juli is in de insteekhaven bij de Helderse betonhaven een visserskotter gezonken. Gasolie lekt uit de brandstoftank. De havenmeester van de Port of Den Helder heeft daarom opdracht gegeven zogeheten oliebooms uit te varen. 

Hoogwater: situatie onder controle

23  juli 2021

Het hoge water blijft de waterschappen bezighouden, maar de situatie is op dit moment overal onder controle. De hoogwatergolf trekt verder richting de Noordzee. De waterschappen blijven waakzaam.

Hoogwatergolf verlaat Limburg

20 juli 2021

De hoogwatergolf heeft Limburg verlaten en is inmiddels aangekomen in Noord-Brabant en Gelderland. In de middag van 19 juli is code oranje van kracht voor de Maas.

Ambtelijke bijeenkomst in Oktober

16 juli 2021

Ook in 2021 komen we nog samen in het gastvrije Breda voor een mooi programma rondom 'Samenwerken aan water.' Het beloofd een mooie middag te worden met ruimte voor dialoog, interactie, excursie en uiteraard een afsluitende borrel. 

Het verhaal van de circulaire waterschappen

08 juli  2021

Er gebeurt veel bij de waterschappen op het gebied van circulaire economie. Maar voor een groot deel is dit nog experimenteel en onderzoekend. Daarom werken de waterschappen samen aan een strategie circulaire waterschappen.

Nederlandse ketenaanpak medicijnresten internationaal erkend

2 juli 2021

Op dinsdag 29 juni heeft de Future Council de prijswinnaars bekend gemaakt voor de Future Policy Award. De Nederlandse Ketenaanpak Medicijnresten uit Water was als één van de 12 finalisten overgebleven. De prijs is een waardering voor inspirerend, innovatief en effectief beleid. 

samenwerking REGIO'S

In Nederland wordt binnen ca. 46 regio’s actief samengewerkt binnen de waterketen. 

 MEER WETEN? KLIK HIER  

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.