afvalwater
Sfeerelement

Primeur De Dommel: supersnelle virtuele pilot voor ozoninstallatie

25 januari 2021

Op de rioolwaterzuivering Soerendonk wil waterschap de Dommel een ozoninstallatie bouwen om medicijnresten beter uit afvalwater te kunnen verwijderen. In plaats van een fysieke pilot van een jaar is hiervoor een veel goedkopere computersimulatie uitgevoerd in zes weken tijd.

Dat is volgens het waterschap een wereldprimeur. "Wij zijn de eerste die hiervoor een computermodel hebben gebruikt", zegt Tom Weijtmans, adviseur zuiveringstechnologie bij De Dommel. "Tot nu toe werden er altijd fysieke pilots uitgevoerd voor de implementatie op volle schaal. Die nemen vaak meer dan een jaar tijd in beslag en kosten zeker honderdduizend euro."

Een pilot is nodig om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld het verwijderingsrendement en om een verantwoord ontwerp te kunnen maken. De Dommel wil de rwzi’s in Tilburg, Eindhoven, Hapert en Soerendonk uitbreiden met een extra nabehandeling voor de verwijdering van medicijnresten. De plannen zijn onderdeel van de ketenaanpak medicijnresten, die voortkomt uit de intentieverklaring Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater. "Een extra stap is nodig", verklaart Weijtmans.

Welke methode hiervoor het meest geschikt is, moet per situatie beoordeeld worden. "In Hapert doen we een fysieke pilot met granulair actief kool, in Soerendonk wilden we kijken of we met ozon voldoende resultaat behalen. Op grond daarvan beslissen we welke technnologie we op de grotere rwzi’s in Tilburg en Eindhoven gaan toepassen."

Sensor
Via een webinar ontdekte de adviseur het AMOZONE-computermodel van het Belgische bedrijf AM-Team, dat een simulatie met ozon mogelijk maakt. Een fysieke proef is dan niet meer nodig. De kosten bedragen volgens Weijtmans "enkele tienduizenden euro's". "Bovendien zijn hiermee heel eenvoudig en snel de concentraties bij verschillende regelingen en varianten te berekenen." 

Met een sensor die gedurende een maand op de zuivering hangt, worden online data verzameld. In het laboratorium wordt aan vier monsters ozon toegevoegd om erachter te komen hoe dat met het water reageert. Met deze informatie wordt het computermodel gekalibreerd en gevalideerd.

Als vervolgens de online data worden ingevoerd, kan met verschillende ozondoseringen gekeken worden wanneer het beste rendement behaald wordt. Daarnaast maakt het model inzichtelijk hoeveel er van het bijproduct bromaat wordt gevormd. Zo is gebleken dat er een relatie is met het gehalte ammonium.

Betrouwbaarheid
Het model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en wordt al langere tijd toegepast op ozoninstallaties in de drinkwatersector. Ook recentere modelleringen van ‘full scale’ ozoninstallaties in het buitenland bevestigen de betrouwbaarheid van het model, meent Weijtmans.

Nadelen kan hij eigenlijk niet bedenken. De opdrachtaanvraag voor een schetsontwerp voor de rwzi Soerendonk ligt dan ook al bij een adviesbureau. Het is de bedoeling dat de ozoninstallatie hier eind 2023 gerealiseerd is. Dat is een vereiste om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Inmiddels werkt De Dommel samen met AM-Team ook al aan een computermodel voor Eindhoven en hebben ook andere waterschappen belangstelling getoond.

Voor aanvulling (uit bijvoorbeeld uw regio) kunt u zelf uw informatie aandragen. Schroom dus niet om reacties te leveren. Neem hiervoor contact op met N. Schinkelshoek.

Samenwerking in de afvalwaterketen vindt plaats op diverse fronten. Gemeenten en waterschappen verkennen momenteel hun ambities en samenwerkingskansen. Dit kan zijn op organisatorisch en beleidsmatig vlak, beheersmatig of technisch-inhoudelijk.

Interacties in de afvalwaterketen: riolering - rioolwaterzuivering en het ontvangend watersysteem zijn daarbij belangrijke technische en beheersmatige aandachtspunten. Dit alles in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.